มาเตรียมเป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์กันเถอะ

คำทักทายภาษาอาเซียน
ไทย             : สวัสดี
ลาว             : สบายดี
เวียดนาม   : ซินจ่าว
สิงคโปร์     : หนีห่าว
พม่า            : มิงกาลาบา
กัมพูชา       : ซัวสะเดย
ฟิลิปปินส์  : กูมุสตา
บรูไน          : ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย : ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย     : ซาลามัต ดาตัง 

เรียนรู้ภาษาต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนเพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่ากันนะคะ


 
Facebook Fanpage
 
Heading of Content

ห้องเรียนภาษาอาเซียน

1. ห้องเรียนภาษาบรูไน
4. ห้องเรียนภาษาสิงคโปร์
5. ห้องเรียนภาษากัมพูชา
7. ห้องเรียนภาษาเขมร
8. ห้องเรียนภาษาเวียดนาม
9. ห้องเรียนภาษาฟิลิปินส์
10. ห้องเรียนภาษาอินโดนีเซีย
11.
ห้องเรียนภาษาจีน
หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน
147
1
15 ธ.ค. 2555
หัวข้อกระทู้
54
2
24 พ.ย. 2553
จิดาภา
80
1
OK